INFORMÁCIE PRE RODIČOV

POMOC PRI VÝBERE FLORBALOVEJ HOKEJKY

Správna dĺžka hokejky
Pri výbere vhodnej florbalovej hokejky treba vychádzať z niekoľkých jej dôležitých parametrov. Tými sú hlavne dĺžka florbalky, zahnutie čepele, tvrdosť čepele a tvrdosť shaftu (florbalovej palice). Najdôležitejšími z nich sú pre dieťa vo vekovej kategórii prípravky dĺžka florbalky a zahnutie čepele.
Z hľadiska správneho držania tela nie je vhodné, aby hráč používal príliš krátku florbalku. Následkom je zlé držanie tela a trpí predovšetkým chrbtové svalstvo. Príliš dlhá florbalka zasa obmedzuje hráča pri samotnej technike hry, streľbe na bránu a zvyšuje možnosť zranenia protihráčov.

Pri kúpe florbalky odporúčame preto riadiť sa nasledovnou tabuľkou:Číselné údaje v tabuľke sú v centimetroch. Pri jednoduchom primeraní k postave by mala kolmo stojaca florbalka siahať maximálne 3-4 cm nad pupok hráča.

Zahnutie čepele florbalky
Pri správnej voľbe zahnutia čepele sa riadime orientáciou držania florbalky samotným hráčom. V prípade ľavostranného držania florbalky je ľavá ruka hráča vystretá a čepeľ zahnutá doprava. V prípade pravostranného držania florbalky je pravá ruka hráča vystretá a čepeľ zahnutá doľava.

Tvrdosť florbalového shaftu (palice)
Na trhu je dostupná široká škála tvrdosti florbalových palíc, ktorých hodnota sa vyjadruje číslom v milimetroch. Podáva informáciu o koľko milimetrov sa dokáže palica prehnúť pri určitej veľkosti tlaku pôsobiaceho na jej stred. Pre hmotnostnú kategóriu do 50 kg sa všeobecne odporúčajú hodnoty v rozmedzí 32 - 40 mm.

Tvrdosť florbalovej čepele
Čepele sa podľa materiálu delia na tri skupiny: mäkké, stredne tvrdé a tvrdé. Tvrdosť má vplyv hlavne na techniku streľby a vedenie loptičky.

Certifikovaný materiál
Pri súťažných zápasoch organizovaných Slovenským zväzom florbalu je nutné používať len certifikované športové pomôcky označené logom a číslom schválenia IFF. Je to záruka použitia overených a bezpečných materiálov. V prípade kvalitných a IFF doporučených florbalových hokejok nájdete takúto značku na spodnej strane shaftu pri ústí do čepele florbalky.

INFORMÁCIA K OCHRANE ZRAKU DETÍ PRI HRE

Vážení rodičia,
florbal je bezkontaktný šport pri ktorom dbáme v maximálnej miere na bezpečnosť počas hry. Určitá, aj keď nízka miera rizika však existuje. Slovenský zväz florbalu preto odporúča hráčom do 15 rokov chrániť si pri hre oči pomocou špeciálne na to navrhnutých okuliarov. V severských krajinách, kde je florbal masovo rozšírený, je v tejto vekovej kategórii takáto ochrana dokonca podmienkou nominácie do súťažných stretnutí.
V snahe predísť prípadným zraneniam, vám preto dávame do pozornosti zvážiť možnosť ochrany očí detí proti prípadnému zásahu loptičkou alebo hokejkou. Pre lepšie vytvorenie si vlastného názoru na túto problematiku vás pozývame aj na jeden z našich prípravných zápasov alebo tréningov, kde uvidíte našich zverencov v hernom zápolení. Orientačná cena najdostupnejších okuliarov sa pohybuje v rozmedzí 20 - 25 €.

V prípade, že sa rozhodnete pre dieťa navštevujúce naše tréningy okuliare zakúpiť, florbalový klub TRNAVOHORSKÉ SVIŠTE vám prispeje sumou 10 €.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac informácií, kľudne sa telefonicky, mailom alebo osobne na tréningu obráťte na trénera svišťov (T. Dobrovodský).
ZŠ TRNAVÁ HORA          OBEC TRNAVÁ HORA          O FLORBALE           PRAVIDLÁ ŠKOLSKÉHO FLORBALU          SZFB           PRIDAJ SA K NÁM